Podstawowe dane identyfikacji naukowej:

Wojciech Marcin Czerski

ResearcherID: N-7172-2017
ORCID: 0000-0002-3951-5752
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Czerski
PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092f8878c28a0473a03ba/current
GoogleScholar: https://scholar.google.pl/citations?user=yYL1yUoAAAAJ&hl=pl
Nauka Polska: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=275181&_k=tv0mkl

 

Wykształcenie

2016 -

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Temat rozprawy doktorskiej: Poziom gotowości nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk
Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki

2001-2006 - Politechnika Radomska
Wydział Nauczycielski
Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna
Specjalność: Informatyka stosowana
Temat pracy magisterskiej: Projekt i implementacja programu do wspomagania prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Promotor: dr Kazimierz Jakubczyk, doc. PR
Uzyskany tytuł: magister edukacji techniczno-informatycznej

 

Udział w towarzystwach/stowarzyszeniach

2016-teraz -

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
ul. Międzychodzka 5 pok. 104
60-371 Poznań
www.pttime.pl

2017-teraz -

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
ul. Kołobrzeska 4b/5
78-400 Szczecinek
psnt.edu.pl

 

Praca zawodowa

2019-teraz -

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: adiunkt

2017-2019 -

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Zakład Pedagogiki Kultury
Stanowisko: adiunkt

2008-2017 -

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Pracownia Komunikacji Multimedialnej
Stanowisko: asystent

2006-2007 -

Politechnika Radomska
Wydział Nauczycielski
Katedra Informatyki
Stanowisko: nauczyciel akademicki

2003-2007 - Politechnika Radomska
Wydział Nauczycielski
Stanowisko: członek komisji rekrutacyjnej