Poniżej znajdują się polskie adaptacje kulturowe kwestionariuszy i skal, które zrealizowałem. Zachęcam do zapoznania się z nimi i korzystania. W razie pytań i sugestii zachęcam do kontaktu.

Narzędzie: Kwestionariusz Nomofobii NMP-Q (Yildirim, Correia, 2015)
Klucz
Klucz - SPSS
Odnośnik: Czerski W.M.: The Polish adaptation and validation of the Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) / Polska adaptacja i walidacja Nomophobia Questionnaire (NMP-Q), "Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania", t. 34, nr 3, DOI: 10.5114/ain.2021.111787, s. 153-176.