Poniżej prezentowane będą ciekawe z mojego punktu widzenia strony. Zawierają one zarówno artykuły z czasopism naukowych o tematyce edukacji i informatyki.

Ciekawą stroną, która może zainteresować naukowców z całego świata, jest portal researchgate.net - jest to nic innego, jak międzynarodowy serwis społecznościowy, jednak skierowany do naukowców z różnych dziedzin. Użytkownik po założeniu konta, może dodawać informacje o swoich publikacjach, umieszczać ich pełne teksty, śledzić cytowania oraz widzi, ile razy dana publikacja była czytana przez innych użytkowników. Oprócz publikacji, użytkownicy mogą umieszczać informacje o prowadzonych projektach badawczych, jak również stworzyć swoistego rodzaju naukowe CV, dzięki czemu łatwiej im będzie nawiązywać kontakty międzynarodowe i brać udział w badaniach o zasięgu międzynarodowym.

Kolejną ciekawą stroną, która wspomagać może prace z WoS to www.researcherid.com.

Nowa lista czasopism punktowanych (od 2019 roku):

 

Czasopisma z listy B MNiSW (do 2018 roku):

Czasopisma z prestiżowej listy ERIH (NAT) - Lista C (do 2018 oku):

Czasopisma naukowo-metodyczne:

Konferencje naukowe: