Osoby zainteresowane kontaktem ze mną mogą to zrobić za pośrednictwem:

  1. poczty e-mail: wojciech.czerski[at]mail.umcs.pl
  2. poczty tradycyjnej: Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 43