Dorobek naukowy po obronie rozprawy doktorskiej:

2023 rok:

2022 rok:

2021 rok:

2020 rok:

2019 rok:

2018 rok:

 • Czerski W.: Wybrane zagrożenia współczesnego społeczeństwa informacyjnego, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa" 2018, nr 4(41), s. 95-103, 9 punktów.
 • Czerski W., Duda M.: Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny - badania pilotażowe, "Szkoła - Zawód - Praca" 2018, nr 16, s. 151-162, 6 punktów.
 • Duda M., Czerski W.: Przewlekłe zmęczenie a poczucie koherencji osób bezrobotnych, "Ruch Pedagogiczny" 2018, nr 3, s. 85-94, 10 punktów.
 • Duda M., Czerski W.: Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny [w:] Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka, D. Zbroszczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2018, s. 9-29, 5 punktów.
 • Czerski W.: Nomofobia - szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu komórkowego, "Edukacja - Technika - Informatyka" 2018, t. 9, nr 3, DOI: 10.15584/eti.2018.8.30, s. 212-217, 9 punktów.
 • Czerski W.: Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej, "Dydaktyka informatyki" 2018, t. 13, DOI: 10.15584/di.2018.13.16, s. 129-134, 7 punktów.

2017 rok:

2016 rok:

 • Wawer R., Popko A., Czerski W.: Eyetrackingowa diagnoza modelu percepcji zmysłowej na przykładzie badania kolizji drogowych, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa" 2016, nr 2(31), s. 291-321, 9 punktów.
 • Czerski W.: Wiedza doradców metodycznych na temat tablic interaktywnych, "Edukacja - Technika - Informatyka" 2016, t. 7, nr 3, DOI: 10.15584/eti.2016.3.35, s. 233-238, 9 punktów.

 


 

Obrona rozprawy doktorskiej pt.: Poziom gotowości nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (promotor prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek) - 2016 rok

 


 

Dorobek naukowy przed obroną rozprawy doktorskiej:

2015 rok:

 • Czerski W., Wawer R. (red.): Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Czerski W., Gonciarz E.: Komputerowa diagnoza logopedyczna [w:] Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, W. Czerski, R. Wawer (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 91-101, 4 punkty.
 • Czerski W., Wawer R.: Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D, "Edukacja - Technika - Informatyka" 2015, t. 6, nr 2, s. 105-111, 6 punktów.

2014 rok:

2013 rok:

2012 rok:

2011 rok:

 • Czerski W., Wawer R.: Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych - wyniki badań własnych, "Edukacja - Technika - Informatyka" 2011, t. 2, nr 1, s. 277-283, 5 punktów.
 • Wawer R., Czerski W.: Wykorzystanie eyetrackingu do analizy edukacyjnego portalu internetowego - wyniki badań własnych [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, A. Jastriebow, M. Raczyńska (red.), Politechnika Radomska, Radom 2011, s. 340-350, 3 punkty.
 • Wawer R., Czerski W.: Eyetrackingowa analiza kompozycji stron WWW - wyniki badań własnych [w:] Wiedza i Komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, M. Pańkowska (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 464-477, 3 punkty.

2010 rok:

 • Wawer R., Wawer M., Czerski W.: Analiza wyników badań własnych pomiaru siły oddziaływania dystraktorów postrzeżeniowych w komunikatach wizualnych [w:] Człowiek - Media - Edukacja, J. Morbitzer (red.), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2010, s. 316-322, 3 punkty.
 • Wawer R., Wawer. M, Czerski W.: Pomiar siły oddziaływania dystraktorów postrzeżeniowych w komunikacie wizualnym - przygotowanie badań [w:] Człowiek - Media - Edukacja, J. Morbitzer (red.), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2010, s. 309-315, 3 punkty.
 • Czerski W.: Analiza wybranych dzienników elektronicznych, a wymogi pracowników szkół, "Edukacja - Technika - Informatyka" 2010, t. 1, nr 2, s. 116-122, 5 punktów.
 • Czerski W., Wawer R.: Elektroniczny dziennik - innowacyjna metoda kontroli osiągnięć uczniów [w:] Education and technology (XXIII DIDMATTECH), H. Bednarczyk, E. Sałata (red.), Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Politechnika Radomska, Radom 2010, s. 265-271, 3 punkty.

2009 rok:

 • Czerski W.: Netbook'i przyszłością dla szkolnych pracowni w szkole podstawowej XXI wieku [w:] Edukacja - Technika - Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, W. Lib, W. Walat (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 82-86.
 • Wawer R., Czerski W.: Podniesienie skuteczności kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, A. Jastriebow (red.), Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Politechnika Radomska, Radom 2009, s. 225-228, 3 punkty.
 • Czerski W., Wawer R.: Badania eyetrackingowe - historia i teraźniejszość [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, A. Jastriebow (red.), Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Politechnika Radomska, Radom 2009, s. 129-132, 3 punkty.

2008 rok:

 • Czerski W.: Umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego [w:] Technika - Informatyka - Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, W. Walat (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 177-182.
 • Bałażak M., Czerski W.: Społeczeństwo informacyjne - społeczeństwem sukcesu [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne, D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zdunik (red.), Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008, s. 286-289, 3 punkty.

2007 rok:

 • Czerski W.: Synteza i analiza komputerowego systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Zastosowanie nowych technologii informatycznych, A. Jastriebow (red.), Politechnika Radomska, Radom 2007, s. 135-140.