Recenzowałem prace dla następujących czasopism naukowych:

 

Recenzowałem rozdziały do monografii: