Recenzowałem prace dla następujących czasopism naukowych:

Polskie Zagraniczne
Rozprawy społeczne Education Sciences
Polish Archives of Internal Medicine Sustainability
Przegląd Badań Edukacyjnych Applied Sciences
Journal of Education, Technology and Computer Science Behavioral Sciences
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce PLOS ONE
  Electronics
  Adolescents
  International Journal of Environmental Research and Public Health
  Addictive Behaviors Reports
  Future Internet
  Healthcare
  Journalism and Media
  European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
  Social Sciences

 

Recenzowałem rozdziały do monografii: